vrijwilligers

Reik ons de helpende hand

Ons centrum kan niet bestaan zonder vrijwilligers om de boel schoon te houden en de bar te bemensen. Het gebouw waar de biljarters en de denksporters hun sport beoefenen wordt beheerd door een stichting welke is opgericht door de verenigingen. De verenigingen hebben daarom van oudsher de vrijwilligers geleverd die voor hun onderkomen hebben gezorgd, de schoonmaak en de bar en een bestuur die in de loop der tijd heeft zorg gedragen voor onderhoud, uitbreiding en verbetering van het centrum. Dat komt ook in uiting door de binding, vrijwilligers spelen zelf bij een vereniging, zijn partner van een verenigingslid of vriend of goede kennis. Zij willen zich inzetten om de verenigingen een top accommodatie te bieden.

Wij zoeken dringend versterking van ons vrijwilligersteam en doen dan ook een dringend beroep op alle verenigingen om samen met hun leden te kijken wie ons behulpzaam kan zijn. Het mag niet zo zijn dat ons schitterende centrum (deels) moet sluiten omdat we geen of onvoldoende vrijwilligers hebben om de boel draaiende te houden !!!!

Meld je aan

Download hier het aanmeldformulier, print het en lever het ingevuld in bij de bar.