De verwarming van het biljartlaken dreigt ten prooi te vallen aan de energiecrisis.

De biljartbond pleit voor verduurzaming van de sport.

© Volkskrant: Wies de Gruijter       25 oktober 2022

Biljarters in café De Oude School in Warder. Ze hechten veelal aan een warm laken. Beeld Marcel Wogram

Biljarters zijn er heilig van overtuigd: biljartballen rollen beter op een verwarmd laken. In het Delftse biljartcafé van Peter Bron moeten ze dat credo nu laten varen. ‘Voorheen stond de verwarming onder de biljarttafels vanaf half 11 ’s ochtends tot 1 uur ’s nachts te loeien’, zegt Bron. Maar sinds zijn energierekening steeg van 1.200 euro naar bijna 5.000 euro per maand, staat die uit. ‘Ik werd nog net niet gelyncht’, zegt eigenaar Peter Bron. ‘Sommige heren, veelal wat ouder en een tikje stoïcijns, spelen al honderd jaar op verwarmde tafels.’

Eén biljarttafel verbruikt per jaar gemiddeld net zo veel energie als een driepersoons huishouden. Voor veel clubs een fikse kostenpost, zo blijkt uit navraag van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) onder haar leden. Een aantal biljartverenigingen heeft de deuren daardoor al moeten sluiten, andere clubs wringen zich in bochten met aangepaste openingstijden en verhoogde contributie om de kosten te drukken. De tafelverwarming omlaag draaien is de meest voor de hand liggende bezuinigingsslag, maar daar moeten veel biljarters niets van weten.

150 jaar geleden waren de biljartlakens van wol’, zegt Willem la Riviere, directeur van de KNBB. ‘Dat is een natuurlijk product, dat veel vocht opneemt. Biljarters stookten kooltjes onder de tafel om vocht uit het laken te onttrekken en de weerstand te beperken, waardoor de ballen verder doorrollen.’

Onwetendheid en puur comfort

Vandaag de dag bestaan de meeste biljartlakens uit een mix van wol en nylon, wat veel minder vocht opneemt. Het laken moet – afhankelijk van de luchtvochtigheid in de ruimte – hooguit een paar graden warmer zijn dan de omgeving. Soms worden zelfs volledig synthetische lakens gebruikt die helemaal geen vocht toelaten en tafelverwarming überhaupt niet meer nodig hebben. ‘Veel biljarters zweren echter bij een warm laken’, zegt la Riviere, ‘dus stoken zaalhouders de verwarming onder de tafels op, soms tot wel 45 graden. Een kwestie van onwetendheid en puur comfort.’

Toch heeft Bron er vertrouwen in dat de Delftenaren blijven komen nu de verwarming uitstaat. Tegen klagende gasten zegt hij: ‘Ik wil hem best voor je aanzetten, maar dan moet je 40 euro betalen, in plaats van 10. Dat vinden ze dan weer te gortig.’ Roy van Straalen, eigenaar van Biljart-, Snooker- en Poolcentrum Capelle, kan het niet over zijn hart verkrijgen om de biljartverwarming volledig uit te schakelen, hij stookt nu alleen nog als er daadwerkelijk wordt gespeeld. Daarmee hoopt hij het uit te zingen tot de energieprijzen weer dalen. ‘Ik moet ook mijn leden behouden, biljart is geen sport die veel jongeren aantrekt.’

Juist omdat de doelgroep ouder is, ligt vereenzaming op de loer, waarschuwt KNBB-directeur La Riviere. ‘Biljarten is een prachtig sport om dat tegen te gaan.’ Met adviezen over verwarming, isolatie en zonnepanelen hoopt de directeur meer biljartverenigingen te bewegen tot milieubewuste keuzes en zo te voorkomen dat de clubs over de kop gaan. ‘Dan heeft deze verschrikkelijke tijd ook nog een voordeel’, zegt hij: ‘Het versnelt de duurzaamheidstransitie.’


Biljartverwarming

Net als de zaalverwarming die we hebben moeten aanpassen, is nu ook de biljartverwarming aan de beurt. We proberen dit te doen aan de hand van de richtlijnen van de KNBB zodat de kwaliteit van de tafels gegarandeerd blijft.

De richtlijnen van de KNBB zijn:

 1. 1,5 uur voor aanvang de biljartverwarming aanzetten.
 2. Temperatuur biljart bij droog weer omgevingstemperatuur + enkele graden ( 19 + 2 á 4 graden ), bij droog winterweer omgevingstemperatuur ( 19 ) en regenachtig weer omgevingstemperatuur 19 + 5 á 8 graden
 3. Direct na spelen uitschakelen
 4. Biljartverwarming tijdens KNBB wedstrijden is niet meer verplicht. Officiële wedstrijden mogen op koude biljarts gespeeld worden na overleg tussen lokaalhouder en spelers.

Daarnaast merkt de KNBB op dat bij veel lokaliteiten de biljartverwarming te hoog tot veel te hoog staat afgesteld. Dat is bij ons helaas niet anders geweest. De tafels bij ons stonden afgesteld tussen de 70 en 80 graden, met uitzondering van twee tafels op 50 graden.


Wat gaan we doen als Boko :

 1. De biljarts gaan 1,5 uur voor aanvang aan ( 11.00 uur of 17.30uur)
 2. De temperatuur wordt ingesteld op 40 graden. ( ruim boven de voorgestelde norm van omgevingstemperatuur + enkele graden )
 3. De biljarts worden na 3 uur uitgeschakeld. Vanwege de hogere temperatuur wordt een snellere droging bereikt en voordat vocht ook maar enigszins de kans krijgt weer invloed op de loop van de ballen te krijgen zijn de keuen reeds opgeborgen.
 4. Biljartverwarming tijdens wedstrijden gaat aan. Afhankelijk van de zwaarte en de te verwachte duur van de wedstrijd zal de tijdsduur kunnen worden aangepast.

Winter is coming…

Beste leden van de verenigingen, bezoekers van ons centrum.

Als biljartcentrum verbruiken we bovenmodaal veel energie. Biljartverwarming staat gemiddeld 12 uur per dag aan net als de verlichting en barkoelingen vriezer, koelkast, en overige essentiële apparatuur. Ook met de verwarming zijn we in het recente verleden niet spaarzaam geweest. Maar de tijd dat er hartje winter in T-shirt gebiljart kon worden ligt nu definitief achter ons.

Ook in ons centrum gaat de thermostaat naar beneden naar het door de overheid gepropageerde 19 graden. Van u wordt gevraagd daar met uw kleding rekening mee te houden. Bent u van nature een koukleum, neem een extra vest mee, trek een hemd aan, maar kom niet aan de bar vragen of de thermostaat een graadje hoger mag.

De bar vrijwilliger is niet bevoegd de instelling van de verwarming te wijzigen. Val ze hier niet mee lastig!!

Een deel van de verwarming zal worden gedaan via de in de airco’s ingebouwde warmtepompen. De gasgestookte cv zal vanzelf bijspringen als de warmtepompen het niet meer aankunnen. De warmtepomp blaast warme lucht de zaal in. U zult dus een luchtstroom waarnemen. Sommige mensen springen daarvan direct op tilt en komen naar de bar om te vragen of de airco uit mag. Ook dat is NIET de bedoeling. Bespreek intern binnen uw vereniging of u liever in de kou zit met zijn allen of dat u zich wilt storen aan een warme luchtstroom. Ook hier geldt, val de barmedewerker hier niet mee lastig !!

Alleen met behulp van warmtepompen en het verlagen van de zaaltemperatuur kunnen we misschien de kosten nog enigszins beheersbaar en betaalbaar houden. We vragen dan ook om uw medewerking en uw begrip.

Het bestuur.


vrijwilligers

Lees onze ontstaansgeschiedenis eens door in de blog “HISTORIE”, te vinden in het nevenstaande menu, categorie “Onze Boko”. Lang verhaal kort, biljarters die een eigen onderkomen realiseren en later zwervende denksporters omarmen en een onderdak bieden. Niet commercieel, geen betaalde krachten en geheel ten dienste van de sporters. Barmedewerkers, schoonmakers en bestuurders. Onbezoldigd. Bar- en schoonmakers krijgen een kleine vrijwilligersbijdrage.

En wie zijn deze vrijwilligers? Familieleden, bekenden, kennissen van leden en leden zelf van de verenigingen. Iedereen die iets betekent heeft of nog betekent, heeft op enigerlei wijze een band met een vereniging. Logisch want “De Boko” is een verzameling verenigingen. Zo is het begonnen en zo moet het ook zijn.

Dat het goed toeven is als vrijwilliger bij “De Boko” blijkt uit het geringe verloop. En dat is ook meteen onze zwakte. Ons vrijwilligersbestand vergrijst en met de gebreken die met ouderdom gepaard gaan vallen er steeds meer af. En helaas voelen slechts weinigen zich geroepen de leemtes te vullen, zolang de urgentie daartoe ontbreekt. Maar…

Het kritieke punt is genaderd. Op dit moment is het eigenlijk niet goed meer mogelijk dat alle dagdelen van de bar bemenst kunnen worden. Dat kan inhouden dat we sommige dagdelen de bar gedwongen moeten sluiten en terug moeten vallen op een passende kurkengeld regeling. Wil een vereniging dit niet, bedenk dan dat er historisch gezien een beroep gedaan gaat worden op inzet van (familie-)leden van de verenigingen om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Voor elkaar, door elkaar. Alleen op die manier kunnen we zorgen voor een betaalbare accommodatie en betaalbare barprijzen.

kantine

Gelukkig mogen de sportkantines op 5 juni weer open. Voor ons is de eerste opening op maandagmiddag 7 juni.

Uiteraard is het dan niet meer toegestaan om zelf drinken mee te nemen. We kunnen het ons gewoonweg niet permitteren. Zonder barinkomsten houdt het snel op. Dus als u graag bij ons wilt blijven biljarten, bridgen, klaverjassen, schaken en mahjong spelen, bestel dan naar hartenlust uw consumpties aan de bar. Uiteindelijk gaan alle verdiensten na aftrek van kosten als investeringen weer terug het centrum in.

Ook wanneer in de nabije toekomst alle coronamaatregelen worden losgelaten en we het centrum weer in oude luister kunnen herstellen, dan blijft het betalen met PIN. We gaan niet meer terug naar contante betalingen. Iedereen is er inmiddels aan gewend en het scheelt gewoon te veel werk. De vrijwilligers hoeven geen kas meer op te maken na afloop, een redelijk tijdrovende klus met tellen en hertellen, het wisselgeld hoeft niet meer dagelijks 2x te worden aangevuld, er zijn geen contante stortingen meer bij de bank (die steeds meer afstortautomaten sluiten) en de penningmeesters hoeven niet meer aan het eind van de week alle contante omzetten te verwerken. Via pin en bankafschriften is alles simpel en duidelijk gedocumenteerd en is de verwerking simpel en snel. Daarnaast speelt het veiligheidsaspect mee. Steeds meer kleine bedrijven worden overvallen voor wat cash. Daar willen we de vrijwilligers ook niet meer aan blootstellen. Inmiddels is de hele administratie ingericht op PIN betalingen en gaan we niet meer naar terug naar contant. Ook het fooitje wat u in het verleden de vrijwilligers gul toebedeelde kan via PIN. Deze fooien worden apart op de kassa geregistreerd en komen aan alle barvrijwilligers ten goede. En het wordt zeer op prijs gesteld.

kurken

Voorlopig zien we af van het heffen van kurkengeld voor het zelf meebrengen van non-alcoholisch drinken. De reden is simpel. Compensatie. Het eerste kwartaal huur is kwijtgescholden, en in het tweede kwartaal kon tot 19 mei niet gespeeld worden. We handhaven dit totdat we onze bar weer mogen openen en we weer onze normale exploitatie kunnen gaan hervatten. Het zelf meebrengen van drinken komt dan uiteraard te vervallen.

biljartlessen

Er is een nieuwe pagina toegevoegd onder het menu “BILJARTPAGINA”. Hierop staan biljart instructie video’s van GJ Billiards. Heel aardige instructie filmpjes gemaakt door Gert-Jan Veldhuizen. Voor zowel de beginner als gevorderde speler. Er zullen regelmatige nieuwe filmpjes worden toegevoegd, dus kom af en toe even kijken. Veel plezier ermee.

geschiedenis

1982 de aanloop

boko logo

Omdat een aantal  Zaanse  biljarters het nomadisch bestaan moe was geworden en men niet langer voor kortere of langere tijd in een groot aantal verschillende horecalocaties wilde spelen, ontstond  het idee tot het verwezenlijken van een echt biljartcentrum. Om die wens te verwezenlijken staken vijf Zaanse biljarters, van Huffel, Overdijk, Noordhoek, Gruijs en Keek, de koppen bij elkaar en op  4 mei 1982 werd de Stichting Biljartcentra in Zaanstad bij notariële akte opgericht. Het eerste permanente  onderkomen werd Het HONGK, een veredelde voetbalkeet in de Vijfhoek, waarvan de naam gevormd werd door de voorletters van de toenmalige oprichters en eerste bestuurders.

1988 een nieuwe locatie

kleutertoilet

Na een paar jaar moest het HONGK verdwijnen voor de aanleg van de Den Uijl-brug. Een alternatieve locatie  werd eerst niet geboden maar na stevig aandringen ging de gemeente akkoord met de verkoop van het leegstaande kleuterschooltje Het Roefje, gevestigd aan de Kraakstraat 42. Een kleuterschool  aanpassen aan het gebruik door volwassen kerels vergt enige inspanningen. Wat te denken van de toiletgroepen, die voor kinderen bedoeld waren en waar de juf  over de lage deurtjes moest kunnen kijken. En bij een eerstvolgende grote regenbui bleek het dak  meer gaten te bevatten dat Emmentalerkaas. Gelukkig bleek de bekende dakdekker firma BOKO uit  Wormerveer  ons ter  wille. In ruil voor nieuwe dakbedekking werd het HONGK voor 10 jaar BOKO Biljartcentrum.

Biljart en Denksportcentrum

schaakstukken

Niet alleen biljarters  zoeken een eigen vast onderkomen En zo gebeurde het dat in een vrijstaand lokaal zich de gerenommeerde Zaanse schaakclub ZSC/Saende  vestigde, al snel gevolgd door damclub Zaandam. Hierdoor kreeg het biljartcentrum  zijn huidige status van biljart- en denksportcentrum, zeker na de  komst van de bridgers en klaverjassers.

1998 de verbouwing

verbouwing

Langzaam groeide het  centrum en steeds meer biljartverenigingen vonden een onderkomen bij ons. De  oude contouren van het kleuterschooltje begonnen te knellen. Het bestuur wilde  een centrum met een landelijke status en allure. Nederland kent 1 centrum met de A status, het KNBB- bondscentrum in Nieuwegein en maximaal 10 centra met de B-status. Het bestuur ging voor niet minder. Hiervoor gingen ze in  gesprek met de K.N.B.B. om te overleggen, aan welke eisen de accommodatie moest  voldoen om vervolgens de uitdaging aan te gaan. De inspanningen die  hebben geleid tot wat er nu staat aan de Kraakstraat 42 zijn niet te  beschrijven. Financiering regelen, sponsoring en subsidies van NOC/NSF, Boko die tegen kostprijs het dak dekte voor nog 10 jaar de naam op de gevel en zo meer. Het is het toenmalig bestuur van de Stichting geweest die trein in beweging heeft gezet, maar zonder die geweldige inzet van  vele, vele vrijwilligers was deze klus nooit geklaard.

vrijwilligers

Onze vrijwilligers

Behalve een bestuur hebben we vrijwilligers die de schoonmaak verzorgen en vrijwilligers die bardiensten doen. Boko heeft geen betaalde krachten. Het zijn dus deze vrijwilligers die er voor zorgen dat u als biljarter of denksporter uw sport kunt beoefenen in een mooie, veilige en schone omgeving.

De schoonmaak

schoonmaak

En die schone omgeving wordt momenteel door drie vrijwilligers verzorgd. Sofie, Annie en Wim doen dat ’s morgensvroeg met grote inzet en enthousiasme. Ze zijn met recht trots op het dagelijkse resultaat. Hoewel het voor de geregelde bezoeker een gewone zaak is, zijn de complimenten van bezoekende verenigingen altijd fijn voor hun om te horen!

De bar

bar

De barvrijwilligers ( Janny, Tonny, Sofie, Charell, Joke, Rita en Ingrid ) verzorgen de bezoekers met koffie, thee en al wat dies meer zij. Ze komen een halfuurtje voor aanvang alvast de lichten aandoen, de vaatwasser aanzetten en de boel klaar te zetten. En alvast wat gezelligheid in de bar te brengen door een muziekje op te zetten of een sportzender op tv. Vaak laten ze de eerste vroege vogels al binnen. Het ene dagdeel is wat drukker dan het andere en waar nodig staan er twee vrijwilligers samen. Dat hun inzet erg gewaardeerd wordt blijkt vaak uit de blijken van waardering die ze vaak ontvangen met b.v. sinterklaas, kerst of de paas. Op hun beurt waarderen de vrijwilligers dat heel erg. Waardering is de brandstof van hun motor.

Het bestuur

bestuur

En een vrijwilligersorganisatie kan uiteraard niet zonder bestuur. Vijf vrijwilligers ( Theo, Marijke, Frank, Martin en Peter ) vormen dit bestuur en zij vergaderen twee per jaar om de grote lijnen uit te zetten. Martin en Peter treden op als beheerders en zorgen voor ondersteuning van de overige vrijwilligers, verzorgen de inkoop en de contacten met leveranciers, onderhouds- en reparatiebedrijven en alle overige contacten. ( energieleveranciers s.v.p. niet meer bellen! )

Tot slot….

Mocht er voor u als bezoeker er soms iets niet helemaal naar uw zin gaan. Hou dan altijd in gedachten dat degene waar u zich dan aan stoort zijn of haar vrije tijd opoffert om er voor te zorgen dat u uw sport kan bedrijven. Heel gek, maar vrijwilligers zijn ook maar mensen. En als u echt denkt het beter te kunnen, stuur dan even een berichtje naar een van de beheerders. of laat hieronder een berichtje achter. We zijn u daar erg dankbaar voor.

kurken

KURKENGELD

Toekomst Van Ons Centrum

Heel simpel. Ons mooie centrum kan alleen open blijven als er voldoende fondsen zijn om alle lasten te betalen. We hebben 2 inkomstenbronnen. Verhuur en bar en dat in de verhouding 1/3 verhuur, 2/3 baromzet. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te begrijpen wat er gebeurt als de barinkomsten plotsklaps wegvallen. En helaas is het nu een feit. De bar is gesloten.

WAT TE DOEN?

wat te doen

Niets doen is geen optie. Dan is het snel gebeurd en bent u allen uitgespeeld. Maar, hoe kunnen we u de portemonnee laten trekken en toch tevreden houden? U wilt niet de hele middag of avond op een houtje bijten, maar mag normaliter niet zelf drinken meenemen. Wij mogen niet schenken, maar hebben wel dringend fondsen nodig. Dus lijkt de oplossing voor de hand te liggen. Wij schorten het verbod op het meenemen van drankjes voorlopig op en in ruil daarvoor betaalt u ons een klein bedrag kurkengeld. Iedereen blij. Dorst gelest, centrum gered.

EN HOE GAAN WE HET DOEN?

Individueel afrekenen bij binnenkomst is geen optie, te veel rompslomp. Per vereniging is goed te doen. Omdat de toeloop van leden per dagdeel sterk kan wisselen, moet ook daar de werkwijze versimpeld worden. Gekozen is voor een standaard bedrag gekoppeld aan de speelruimte. 6 euro per biljart, of 12 euro voor de kleine denksportzaal, 18 euro voor de grote denksportzaal en 30 euro voor verenigingen die beide denksportzalen huren. Om misverstanden te voorkomen, wij ontvangen de bijdrage van de vereniging en de vereniging verhaalt dit op de leden. Zij mogen per slot van rekening zelf hun drinken meenemen. Per saldo kost het de vereniging geen geld, enkel wat moeite.

HOE PAKT DAT UIT?

Paul pakt uit

Een biljartvereniging met 2 tafels heeft meestal tussen de 8 en 14 leden, een uitzondering daargelaten. Als er 6 leden komen spelen, dan zou de ledenbijdrage op 12€/6 = 2 euro p.p. komen. Stel er komen 12 leden spelen, dan is die bijdrage nog maar 1 euro p.p.. De mahjongvereniging en klaverjasclub hebben normaal gesproken altijd meer dan 12 leden in huis. 4 of 5 tafeltjes met schakers en 6+ bij de bridgers is vaak de norm. Al met al zal de ledenbijdrage vaker onder de 2 euro uitkomen dan daarboven.

IK NEEM GEEN DRINKEN MEE. MOET IK DAN MEEDOEN?

zuurpruim

Deelname geldt voor alle leden, omdat iedereen het recht krijgt drinken mee te nemen. Of je nou wel of geen gebruik van dat recht maakt. Voor dat recht is het kurkengeld bedoeld. Geloof ons, we zien kurkengeld als een bittere en niet te vermijden noodzaak. Het liefst exploiteren we op de gebruikelijke wijze onze bar. We tappen graag een pilsje voor je of schenken een lekker bakkie koffie. De kurkengeldregeling voorkomt dat we kopje onder gaan wanneer ons dat verboden wordt, maar het haalt ook de sjeu er voor ons af. Wij worden écht niet gelukkig van een middag of avond duimen draaien.

EN WAT VOND IEDEREEN ER VAN?

Op de mail waarin we ons beleid aan de verenigingen hebben voorgelegd kwamen ook de nodige kanttekeningen binnen. Waaronder voor ons soms onbegrijpelijke reacties. Die schrijven we maar toe aan onze gebrekkige manier van communiceren. Wat dacht je van “We willen later wel graag uw boekhouding inzien om ons te vergewissen of deze bijstand echt nodig is” of “Ik weet niet hoelang onze vereniging deze bijdrage financieel vol kan houden” of simpelweg “Wij doen niet mee met deze regeling”. Na een korte persoonlijke uitleg snapte de meeste verenigingen wel wat de bedoeling was en konden ze zich er in vinden. Met deze blog willen we graag iedereen nogmaals duidelijk maken wat nou precies de bedoeling is. Reacties, vragen en of suggesties zijn altijd welkom. Dat kan via het onderstaande formulier. En voor nu. Graag weer snel tot ziens, het liefst zonder kurkengeld en met een bar weer vol in bedrijf !!

1 reactie op “KURKENGELD”

 1. Pieter Lammerts

  Volkomen redelijk, duidelijk uitgelegd en dank voor de inzet.

Reacties zijn uitgeschakeld.