zaal 3

Verhuur denksportzalen

Hiervoor heeft de stichting de beschikking over twee zalen.
Normaal een zaal met 16 tafels en een zaal met 9 tafels. Maar zolang er restricties zijn vanwege de corona pandemie is die capaciteit verlaagd naar 7 en 5 tafels en worden de twee zalen alleen als één verhuurd. Dat is mogelijk omdat ze normaliter door een geluidwerende vouwwand van elkaar gescheiden zijn.
De zalen zijn geschikt voor allerhande doeleinden.
Momenteel zijn ze in gebruik voor schaken, mahjong, bridge en klaverjassen. Voorheen maakte ook twee zangkoren er gebruik van en werd er de buurtbingo georganiseerd. Ook de bordspel liefhebbers hebben bij ons onderdak gehad, maar de animo bleef te beperkt. De koersbalclub is gestopt door een te groot ledenverloop, maar heeft zich altijd bij ons thuis gevoeld. Kortom alle spel en sportvarianten in verenigingsverband zijn bij ons mogelijk. Er zijn dagdelen beschikbaar op de middag van 12.30 uur - 17.00 uur en op de avond van 19.00 uur - 23.30 uur.

De zalen zijn ook te huur voor vergaderingen, bijvoorbeeld voor Verenigingen van Eigenaren, of voor het geven van cursussen en trainingen.

carambole biljarts zaal 1

Verhuur biljartzalen verenigingen en vrij biljarten

Hiervoor heeft de stichting de beschikking over drie zalen.
Een biljartzaal met vier tafels en twee biljartzalen met twee tafels. Ook hier is door de coronapandemie de capaciteit tijdelijk verminderd. In de grote zaal 1 mogen nu maximaal 19 personen tegelijkertijd aanwezig zijn, in biljartzaal 2 is dat 13 en biljartzaal 3 is dat 10 personen. Met inachtneming van het spelprotocol van de KNBB kan er ook in deze coronatijd tegelijkertijd gebruik worden gemaakt van de beschikbare tafels. Verenigingen kunnen de biljarts per twee huren op een jaarcontract.

VRIJ BILJARTERS

Ook voor vrij biljarters zijn de biljarts beschikbaar op de dagdelen dat de verenigingen er geen gebruik van maken. Op woensdagmiddag zijn er 6 tafels beschikbaar en op vrijdagmiddag 4 tafels in de grote zaal. Spelen kan door inworp van 50c in de klok voor 15 minuten. De maximale inworp is 4x 50c voor een uur. Wanneer het erg druk is en er zijn geen tafels beschikbaar voor iedereen, dan kunnen mensen die willen spelen dit kenbaar maken aan de spelers aan een tafel en dan zijn zij aan de beurt als de klok middels een signaal aangeeft dat hun uur verstreken is. De maximale wachttijd bij grote drukte is dus 1 uur, maar in de praktijk zal de wachttijd vaak veel korter zijn. Deze wijze van tafels toebedelen is bij biljarters bekend als "afschrijven".

Het vrij biljarten bij ons is toegestaan voor alle leden die lid zijn van een vereniging die zaalruimte bij ons huurt. Zowel biljart- als denksport. Niet leden kunnen zich aanmelden bij de bar. Zij vullen een inschrijfformulier in en verkrijgen een kosteloos lidmaatschap voor onbepaalde tijd bij BVB, de Boko Vrij Biljarters. Let wel, zolang de coronacrisis voortduurt nemen we geen nieuwe BVB leden aan.