zaal 3

Verhuur denksportzalen

Hiervoor heeft de stichting de beschikking over twee zalen.
Een zaal met 15 tafels en een zaal met 9 tafels. De zalen worden gescheiden door een geluidwerende vouwwand. Zo kunnen ze apart gebruikt worden of kan er één grote zaal met 24 tafels van gemaakt worden. De zalen zijn geschikt voor allerhande doeleinden.
Momenteel zijn ze in gebruik voor schaken, mahjong en bridge. Voorheen maakte ook twee zangkoren er gebruik van en werd er de buurtbingo georganiseerd. Ook de bordspel beoefenaren kunnen bij ons terecht. Er zijn dagdelen beschikbaar op de middag van 12.30 uur - 17.00 uur en op de avond van 19.00 uur - 23.30 uur.

De zalen zijn ook te huur voor vergaderingen, bijvoorbeeld voor Verenigingen van Eigenaren, of voor het geven van cursussen en trainingen.

LET OP: ZE ZIJN NIET TE HUUR VOOR FEESTEN OF PARTIJEN. Hiervoor dient u naar de reguliere horeca te gaan

carambole biljarts zaal 1

Verhuur biljartzalen verenigingen en vrij biljarten

De stichting heeft de beschikking over drie biljartzalen.
Een biljartzaal met vier tafels en twee biljartzalen met twee tafels. Buiten de verhuur aan verenigingen ten behoeve van hun reguliere speelavonden worden de zalen ook gebruikt voor het verspelen van competitiewedstrijden georganiseerd door de KNSB. Verenigingen kunnen de biljarts per twee huren op basis van een jaarcontract.

VRIJ BILJARTERS

Ook voor vrij biljarters zijn de biljarts beschikbaar op de dagdelen dat de verenigingen er geen gebruik van maken. Op woensdagmiddag zijn er 6 tafels beschikbaar en op vrijdagmiddag 4 tafels in de grote zaal. Spelen kan door inworp van 50c in de klok voor 10 minuten. De maximale inworp is 6x 50c voor een uur. Wanneer het erg druk is en er zijn geen tafels beschikbaar voor iedereen, dan kunnen mensen die willen spelen dit kenbaar maken aan de spelers aan een tafel en dan zijn zij aan de beurt als de klok middels een signaal aangeeft dat hun uur verstreken is. De maximale wachttijd bij grote drukte is dus 1 uur, maar in de praktijk zal de wachttijd vaak veel korter zijn. Deze wijze van tafels toebedelen is bij biljarters bekend als "afschrijven".

Het vrij biljarten bij ons is toegestaan voor alle leden die lid zijn van een vereniging die zaalruimte bij ons huurt. Zowel biljart- als denksport. Niet leden kunnen zich aanmelden bij de bar. Zij vullen een inschrijfformulier in en verkrijgen een kosteloos lidmaatschap voor onbepaalde tijd bij BVB, de Boko Vrij Biljarters.