vrijwilligers

VRIJWILLIGERS

Lees onze ontstaansgeschiedenis eens door in de blog “HISTORIE”, te vinden in het nevenstaande menu, categorie “Onze Boko”. Lang verhaal kort, biljarters die een eigen onderkomen realiseren en later zwervende denksporters omarmen en een onderdak bieden. Niet commercieel, geen betaalde krachten en geheel ten dienste van de sporters. Barmedewerkers, schoonmakers en bestuurders. Onbezoldigd. Bar- en schoonmakers krijgen een kleine vrijwilligersbijdrage.

En wie zijn deze vrijwilligers? Familieleden, bekenden, kennissen van leden en leden zelf van de verenigingen. Iedereen die iets betekent heeft of nog betekent, heeft op enigerlei wijze een band met een vereniging. Logisch want “De Boko” is een verzameling verenigingen. Zo is het begonnen en zo moet het ook zijn.

Dat het goed toeven is als vrijwilliger bij “De Boko” blijkt uit het geringe verloop. En dat is ook meteen onze zwakte. Ons vrijwilligersbestand vergrijst en met de gebreken die met ouderdom gepaard gaan vallen er steeds meer af. En helaas voelen slechts weinigen zich geroepen de leemtes te vullen, zolang de urgentie daartoe ontbreekt. Maar…

Het kritieke punt is genaderd. Op dit moment is het eigenlijk niet goed meer mogelijk dat alle dagdelen van de bar bemenst kunnen worden. Dat kan inhouden dat we sommige dagdelen de bar gedwongen moeten sluiten en terug moeten vallen op een passende kurkengeld regeling. Wil een vereniging dit niet, bedenk dan dat er historisch gezien een beroep gedaan gaat worden op inzet van (familie-)leden van de verenigingen om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Voor elkaar, door elkaar. Alleen op die manier kunnen we zorgen voor een betaalbare accommodatie en betaalbare barprijzen.