mini pentathlon

Mini Pentathlon

In ons centrum hebben we twee mini pentathlon scoreborden. Een spelletje wat leuk is om buiten de reguliere clubcompetities om te beoefenen. Het laat je met andere ogen naar spelpatronen kijken, vooral wanneer je gedwongen wordt om die laatste losbander te maken.
Het verdiept je spelinzicht en is nog leuk om te spelen ook.

De officiële spelregels

Het mag duidelijk zijn dat er van alle spelsoorten die op het scorebord genoemd worden een van te voren vastgesteld aantal gemaakt moeten worden. Dat mag in willekeurige volgorde. Zie onderstaande moyennetabel waarop je kunt aflezen hoeveel caramboles per spelsoort je moet maken gerelateerd aan je speelsterkte.

Handicaptabel mini-Pentathlon:

LibremoyenneDirect1-band2-band3-bandlosbandTotaal
4.00 en hoger5555525
3.00 t/m 3.995555424
2.50 t/m 2.995544422
2.00 t/m 2.495544321
1.50 t/m 1.994443318
1.00 t/m 1.494433216
0.00 t/m 0.9943331

14

 

Vooraf dient te worden geannonceerd wat de speler wil gaan maken. Wordt er een 2-band geannonceerd en er wordt een 1- of 3-band gemaakt, dan telt deze niet, ook als deze volgens het scorebord nog gemaakt had moeten worden. Een los band telt alleen als dusdanig. Een 3-bander die via los band gespeeld wordt telt dus niet, ook niet als deze vooraf als 3-bander geannonceerd is.

Wanneer de ene speler aan de tafel staat, bedient de ander het scorebord, direct per gemaakte carambole. Is er een rijtje vol, dan wordt dat 1x gemeld aan de speler aan de tafel. Voor de rest moet die dat zelf in de gaten houden. Logischerwijs: maak je een carambole van de soort die al vol gespeeld is, dan kan je gaan zitten. 

De officieuze spelregels

Kortom? Alles wat je onderling afpreekt. Liever niet annonceren? Prima. Afwijken van de handicaptabel? Ook goed. Zolang alle partijen er maar mee instemmen en zolang het maar bijdraagt aan de spelvreugde !!