open

WE ZIJN WEER OPEN !!!!

Op 19 mei hebben we de deur weer geopend.

Op 28 mei is het volgende bekend gemaakt in de persconferentie door Mark Rutte en Hugo de Jonge:

Onderstaande gaat dus in op 5 juni, voor ons maandag 7 juni !!!

Regels voor sporten :


U mag sporten in groepen van maximaal 50 personen.
Mensen vanaf 18 jaar mogen alleen wedstrijden spelen tegen teams van de eigen club.
Er mag geen publiek bij.
Sportkantines zijn open.
U hoeft geen afstand te houden tijdens het sporten als dit niet lukt. 
U moet reserveren. Een gezondheidscheck is nodig. 
Binnen draagt u een mondkapje. Tijdens het sporten mag het mondkapje af.

Vertaald naar ons centrum:

Verenigingen hebben bij ons zaalruimte gereserveerd. De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de gezondheidscheck. Zij stellen dus de bekende triagevragen, of laten hun leden een lijst tekenen waarin zij verklaren geen gezondheidsklachten te hebben. Externe competities zijn niet toegestaan, interne competities wel. Iedereen kan weer terecht in ons centrum. Biljarters en alle denksporters. De kantine is open gedurende openingstijden. Er is een mondkapjesplicht in de openbare ruimte, bar, entree en toiletten.

LET OP: als de bar weer open is, vervalt de toestemming zelf drinken mee te mogen nemen. Zonder de baromzet kunt u anders op niet al te lange termijn op zoek gaan naar een nieuwe locatie om uw sport te beoefenen.

Voor de rest geldt:

Basisregels blijven belangrijk
Blijf de basisregels volgen. Ook als u een prik heeft gehad. 
Dit zijn de basisregels:
Was uw handen.
Houd 1,5 meter afstand. 
Blijf thuis bij klachten en laat u testen.