kantine

De bar.

Gelukkig mogen de sportkantines op 5 juni weer open. Voor ons is de eerste opening op maandagmiddag 7 juni.

Uiteraard is het dan niet meer toegestaan om zelf drinken mee te nemen. We kunnen het ons gewoonweg niet permitteren. Zonder barinkomsten houdt het snel op. Dus als u graag bij ons wilt blijven biljarten, bridgen, klaverjassen, schaken en mahjong spelen, bestel dan naar hartenlust uw consumpties aan de bar. Uiteindelijk gaan alle verdiensten na aftrek van kosten als investeringen weer terug het centrum in.

Ook wanneer in de nabije toekomst alle coronamaatregelen worden losgelaten en we het centrum weer in oude luister kunnen herstellen, dan blijft het betalen met PIN. We gaan niet meer terug naar contante betalingen. Iedereen is er inmiddels aan gewend en het scheelt gewoon te veel werk. De vrijwilligers hoeven geen kas meer op te maken na afloop, een redelijk tijdrovende klus met tellen en hertellen, het wisselgeld hoeft niet meer dagelijks 2x te worden aangevuld, er zijn geen contante stortingen meer bij de bank (die steeds meer afstortautomaten sluiten) en de penningmeesters hoeven niet meer aan het eind van de week alle contante omzetten te verwerken. Via pin en bankafschriften is alles simpel en duidelijk gedocumenteerd en is de verwerking simpel en snel. Daarnaast speelt het veiligheidsaspect mee. Steeds meer kleine bedrijven worden overvallen voor wat cash. Daar willen we de vrijwilligers ook niet meer aan blootstellen. Inmiddels is de hele administratie ingericht op PIN betalingen en gaan we niet meer naar terug naar contant. Ook het fooitje wat u in het verleden de vrijwilligers gul toebedeelde kan via PIN. Deze fooien worden apart op de kassa geregistreerd en komen aan alle barvrijwilligers ten goede. En het wordt zeer op prijs gesteld.