Welkom bij BOKO

Onze sponsoren :

Stichting Honig-Laanfonds & Stichting Ir. P.M. Duyvis

Dankzij de zeer ruimhartige bijdrage van het Honig-Laan fonds en de Stichting Ir. P.M. Duyvis is ons parkeerterrein geheel vernieuwd. De oude veelal gebroken 30x30 tegels die nog als schoolpleintje voor kleuterschool Het Roefje (de voormalige bestemming van ons centrum) hebben gediend zijn vervangen door zwarte betonklinkers met witte klinkers voor de belijning. Er zijn 25 fietsklemmen geplaatst en er is een reserveringsbord geplaatst voor twee invalidenplaatsen. Het nieuwe spijlenhek aan de achterzijde sluit het geheel mooi af en maakt het af. Het bestratingsbedrijf Gebr. Van der Veekens levert ook een sponsorbijdrage en mogen in ruil daarvoor een bordje bij het terrein plaatsen. Het oude parkeerterrein was in dusdanig slechte staat dat uitstel van herbestrating eigenlijk niet verantwoord was. Alleen hadden we deze uitgave niet kunnen bekostigen, maar dankzij alle gulle gevers is het toch gelukt. Hopelijk kunnen we er nu weer 20 jaar tegen!

parkeerterrein

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Het Krijt hulpfonds.

De zuidgevel waar achter biljartzaal 2 schuilgaat heeft jarenlang voor problemen gezorgd. De oude schuiframen tochtten ontzettend en 's winters was de zaal moeilijk te verwarmen door het ontbreken van isolatie. De laatste jaren ging het houtwerk ook snel achteruit, ondanks dat het schilderwerk goed werd bijgehouden. De houtrot sloeg onverbiddelijk toe. Uiteindelijk is na een tip van een van onze biljarters over Keralit kunststof geveldelen de firma De Aanblik in Wormerveer benaderd voor een offerte. Het Krijt hulpfonds was daarna bereid de kosten voor de gevel te vergoeden, zodat we nog vóór de winter deze mooie, goed geïsoleerde gevel met HR+ ramen hebben kunnen laten plaatsen. Na 3 en een halve dag was de klus geklaard, met minimaal ongemak voor de hurende biljartverenigingen die tijdelijk konden uitwijken naar zaal 3.

Zonder de steun van het Krijt hulpfonds hadden we dit niet kunnen doen!!

zuidgevel

------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Fonds Wiggers van Kerchem

Dit fonds heeft ons een bijdrage gegeven om de vloerbedekking in het centrum te kunnen vernieuwen. Na realisatie van het parkeerterrein en het vernieuwen van de zuidgevel zijn de eigen middelen dusdanig gekrompen dat we nog aardig moeten sparen om 285 m2 Spacia vinylvloer te laten leggen, zoals we in biljartzaal 1 hebben gedaan. Omdat de koersballers inmiddels hard aan een nieuwe speelmat toe waren is aan het fonds verzocht of het geld daar voor aangewend mocht worden en is daar toestemming voor verleend. Zo hebben de koersballers niet alleen een mooie nieuwe speelmat, maar ook een solide kar waarop deze vervoerd kan worden. Gezien de hoge leeftijd van de meeste deelnemers is dat geen overbodige luxe. Dankzij het Fonds Wiggers van Kerchem kan de koersbalclub weer volop genieten van het spel. Waarvoor onze grote dank!!