Welkom bij BOKO

index

GESCHIEDENIS  VAN  HET  BOKO-CENTRUM

Omdat een aantal Zaanse biljarters het nomadisch bestaan moe was geworden, er werd tot die tijd in een groot aantal verschillende horecalocaties langer of korter gespeeld, ontstond het idee tot het verwezenlijken van een echt biljartcentrum. Een centrum waar men serieus met zijn sport bezig kon zijn. Die wens groeide meer en meer omdat de bestaande horecalocaties niet voldeden. Cafébazen hebben vaak meer belang in het omzetten van drank, uitsmijters en ballen gehakt dan de exploitatie van dure biljarts.

1982

Om de wens van een echt biljartcentrum te verwezenlijken staken vijf Zaanse biljarters, de heren Keek, Gruijs, Overdijk, Van Huffel en Noordhoek, de koppen bij elkaar en op 4 mei 1982 werden de heren van Huffel en Noordhoek afgevaardigd om de Stichting Biljartcentra in Zaanstad bij notariële akte op te richten.

Het eerste permanente onderkomen werd het “HONGK”, een veredelde voetbalkeet in de Vijfhoek, vernoemd naar de voorletters van de toenmalige bestuurders.

Het was zeker niet groot en comfortabel, maar we hadden een biljartcentrum tot onze beschikking. De eerste vereniging die daar onderdak vond was “Het Gouden Kalf”, een vereniging die overigens tot half 2009 in het huidige centrum heeft gespeeld en nu helaas ter zielen is.

Een paar jaar mochten we onze sport daar bedrijven toen plotseling het bericht kwam dat “Het Hongk” moest verdwijnen voor de aanleg van de Den Uijlbrug. Een alternatieve locatie werd niet geboden omdat de gemeente van mening was dat het centrum daar illegaal gevestigd was.
Het bestuur liet dat niet over zijn kant gaan. Na een hevig verbaal gevecht stemde de gemeente in met de verkoop van een van de leegstaande  schooltjes. Dat waren er nog al wat en uiteindelijk viel de keus op de kleuterschool  “Het Roefje” gevestigd op onze huidige locatie Kraakstraat 42.

1988

Een kleuterschool aanpassen aan het gebruik door volwassen kerels vergt enige inspanningen. Wat  te denken  van de toiletgroepen, die voor kinderen bedoeld waren en waar de juf over de lage deurtjes moest kunnen kijken. Of de vloerverwarming die meer water lekte dan warmte afgaf. En bij een eerstvolgende grote regenbui bleek het dak meer gaten te bevatten dat Emmentalerkaas. Gelukkig bleek de bekende dakdekkerfirma BOKO uit Wormerveer ons ter wille. Zij zorgden voor een  gratis nieuwe dakbedekking en wij verplichtten ons, minstens  10 jaar lang de naam BOKO te dragen. Vandaar de naam Boko Biljartcentrum.
Er werden twee lokalen ingericht met biljarts en een gezellige bar gerund door vrijwilligers voltooide deze eerste fase.

Niet alleen biljarters zoeken een eigen vast onderkomen, ook schaakverenigingen leiden vaak een nomadisch bestaan in de zoektocht naar een vast onderkomen. Zo kon het gebeuren dat in een vrijstaand lokaal zich de gerenommeerde Zaanse schaakclub ZSC/Saende vestigde, al snel gevolgd door damclub Zaandam. Hierdoor kreeg het biljartcentrum langzaam zijn huidige status van biljart- en denksportcentrum, zeker na de komst van de bridgers en klaverjassers.

Langzaam groeide het centrum en steeds meer biljartverenigingen vonden een onderkomen bij ons. De oude contouren van het kleuterschooltje begonnen te knellen. Het bestuur wilde méér, een centrum met een landelijke status en allure. Hiervoor gingen ze in gesprek met de K.N.B.B. om te overleggen, aan welke eisen de accommodatie moest voldoen om er een volwaardig biljart- en opleidingscentrum van te maken. Uiteindelijk betekende het dat de  B-status verkregen zou moeten worden. Het aantal erkende biljartcentra met een B-status in Nederland is gelimiteerd tot 10. Er is maar één centrum, met een A-status en dat is het KNBB- bondscentrum in Nieuwegein. Een niet mis te verstane uitdaging.

De inspanningen die hebben geleid tot wat er nu staat aan de Kraakstraat 42 zijn niet te beschrijven. Het is begonnen met het maken van de eerste plannen, die hebben geleid tot de presentaties hiervan aan de KNBB, NOC-NSF en ministerie van VWS, waardoor de weg vrij kwam voor de benodigde subsidies en financiering. Daarna konden de contacten met aannemer, architect, gemeenteambtenaren en het regelen en uitvoeren van 1001 dingen gaan beginnen. Ook de dakdekkers van Boko waren weer bereid hun steentje aan de uitbreiding bij te dragen waarbij het sponsorcontract voor 10 jaar werd verlengd Het is het toenmalig bestuur van de Stichting geweest die trein in beweging heeft gezet, maar zonder die geweldige inzet van vele, vele vrijwilligers was deze klus nooit geklaard.

1998

Nadat op papier alles was geregeld dan ben je al heel ver. Maar dan heb je nog steeds geen verbouwd gebouw. Aannemer IJskes stond garant voor de afwerking en het liep allemaal voortreffelijk, maar wel was het een onbeschrijfelijke puin- en kalkrommel. Iedereen deelde mee in de stofrommel, ook de bridgers  deelden in de chaos. Zij speelden rustig door, terwijl jekkerhamers en drilboren onophoudelijk ratelden. Je bleef aan het schoonmaken en intern verhuizen, want iedereen wilde toch zijn sport blijven bedrijven.

Uiteindelijk waren alle bouwactiviteiten tot een goed einde gebracht en werd door het NOC-NSF een eindcontrole gehouden of aan alle voorwaarden voor de B-status was voldaan. Het enige wat nog ontbrak was de airco in de biljartzalen. Maar met de belofte dat dit binnen een half jaar geregeld zou worden werd in goed vertrouwen op voorhand de goedkeuring verleend. Dat vertrouwen is niet beschaamd en binnen een half jaar hing de airco er.

De laatste prangende vraag die moest worden beantwoord was of we de exploitatie goed hadden ingeschat. Konden we genoeg omzet genereren om de kosten te dekken. De Heineken had er op gestaan de bar te vernieuwen, dus daar kon het niet aan liggen. De tijd moest het leren en gelukkig bleek ook dat in orde.

Een bestuur kan dingen in gang zetten, de papierwinkel organiseren, maar uiteindelijk zijn het alle vrijwilligers en verenigingen geweest die deze gigantische klus hebben geklaard. Het is ondoenlijk om iedereen te vermelden die zich zo geweldig hebben ingezet. Het uitlichten van bepaalde personen zou onterecht zijn, omdat ieders inspanning heeft bijgedragen tot wat er nu aan de Kraakstraat staat tot nut van zo veel sporters!!

Toen de toenmalige burgemeester het centrum opende met zeer lovende woorden, was dat voor veel vrijwilligers en bestuursleden een emotioneel moment. Het leek onmogelijk maar we hadden het toch maar geflikt. Kort daarna kregen we een telefoontje ergens uit Almelo vandaan, waar men ook verbouwplannen had. Ze belden op advies van de KNBB.

Ons antwoord: Weet waar je aan begint!!